Friday Networks er en profesjonell rådgiver og leverandør av løsninger innenfor nettverk, skytjenester, mobilitet og sikkerhet. Vi tilbyr konsulenttjenester, løsninger og utstyr etter behov.

Våre to forretningsområder er rådgivning og analyse og løsninger.

Rådgivning og analyse

Enten du trenger nye IT-løsninger eller har behov for å forbedre dine IT-løsninger innen nettverk, infrastruktur og samhandling, vil Friday Networks’ rådgivere hjelpe deg. Sammen med deg kan vi analysere dine behov og dine eksisterende løsninger, og gi deg råd som gjør at du får riktig løsning – en løsning som møter akkurat dine behov til en riktig pris.

Vi er en samtalepartner og veileder, som bistår deg med riktig valg av for eksempel skytjenester, ulike måter å implementere skytjenester på i virksomheten og til å oppleve tjenestene du kjøper som brukervennlig og fleksible.

Våre rådgivere er i forkant av utviklingen, og begreper som ”Internet of Things”, ”SmartHome” og ”SmartGrid” er ikke bare ord, men noe vi har inngående kunnskap om, slik at vi kan gi deg den beste rådgivningen på hvordan du best kan ta i bruk IT som verdiøkende tjeneste i din virksomhet.

Rådgivere, konsulenter og prosjektledere

Våre rådgivere og konsulenter har lang erfaring og tung faglig kompetanse. Vi kan bistå med planlegging, design, implementering og vedlikehold innen nettverk, infrastruktur og samhandlingsløsninger.

Vi er en uavhengig rådgiver, og kan derfor også være din rådgiver og prosjektleder overfor din leverandør. Våre rådgivere, konsulenter og prosjektledere bistår med utvikling, råd og veiledning på valg av løsning og leverandør og design av løsning. De kan også være hos deg over tid og gjennomføre prosjekter.

Våre rådgivere og konsulenter har de høyeste sertifiseringer innenfor de ledende teknologiene på nettverk, infrastruktur, sikkerhet og samhandling.

Ta kontakt med Jostein Kirkerød hvis du trenger rådgivere, konsulenter og prosjektledere.

Jostein Kirkerød

COO og partner

Cloud Readiness-analyse

Det er mange fordeler ved å ta i bruk skytjenester for nettverk, infrastruktur og samhandling. Mindre administrasjon, reduserte kostnader og økt sikkerhet er bare noen av fordelene. Med våre Cloud readiness-analyser foretar vi en kartlegging av dine behov og løsninger, og forteller deg om din virksomhet er klar til å ta i bruk skytjenester eller hva du må gjøre for å bli klar.

Dette er noen av analysene vi kan gjøre for deg:

 • Behovsanalyse
 • Cloud readiness Microsoft
 • Cloud readiness Cisco
 • Cloud readiness nettverksanalyse (helsesjekk) – LAN, WIFI, WAN

Ta kontakt med Brede Bjørnstad hvis du vil finne ut om du er klar for skytjenester.

Brede Bjørnstad

CTO, partner og rådgiver

Nettverksanalyse

Det kan være mange grunner til at IT-løsningene dine ikke fungerer optimalt. En applikasjon som ikke virker som den skal kan like gjerne være en nettverksfeil som en applikasjonsfeil. En grundig nettverksanalyse kan forhindre feilinvesteringer, men også avdekke behovene for at virksomheten raskt og effektivt skal kunne ta i bruk nye forretningskritiske applikasjoner og tjenester.

Med nettverksanalyse hjelper vi deg med å vurdere:

 • Tilstanden på nettverket
 • Hvordan nettverket påvirker applikasjoner og tjenester i dag og i fremtiden
 • Nettverkets livssyklus
 • Hvordan dagens nettverkstopologi og design skalerer
 • Hvilke feilsituasjoner nettverket håndterer

Du får en detaljert rapport om dagens situasjon, og anbefalinger med kortsiktige og langsiktige tiltak sammen med en prioritert aksjonsliste.

Ta kontakt med Brede Bjørnstad for en helsesjekk av ditt nettverk.

Brede Bjørnstad

CTO, partner og rådgiver

Løsninger

Enten du ønsker å ha IT-løsningen i eget hus eller i skyen, kan Friday Networks bistå deg. Vi leverer løsninger fra markedsledende produsenter innen LAN, WAN, WiFi og sikkerhet. Våre rådgivere og konsulenter bistår med planlegging, design, implementering og vedlikehold av dine nettverksløsninger. Vi leverer også skytjenester, løsninger for mobilitet og utviklingstjenester. Det er et mål for oss at alle løsninger og tjenester fra Friday Networks skal oppleves som brukervennlige, kostnadseffektive og fleksible.

Nettverksløsninger

Det stilles stadig høyere krav til dine nettverksløsninger. Nye tjenester øker behovet for datakraft og kapasitet. De ansattes ønsker om tilgang til tjenester uavhengig av sted og enhet betyr økte krav til infrastrukturen. Nye sikkerhetstrusler øker behovet for et kontinuerlig arbeid med sikkerheten.

Infrastruktur leveres derfor i stadig større grad som en tjeneste fra skyen. Du slipper å investere i utstyr samt drifts- og administrasjonskompetanse. I stedet får du en løsning akkurat tilpasset til ditt behov, med forutsigbare kostnader og som driftes og administreres av de ledende ekspertene på området.

Friday Networks tilbyr infrastruktur, LAN, WAN, og WiFi som en tjeneste fra Cisco Meraki. Cisco Meraki er markedslederen for skybasert og skykontrollert WiFi, routing og sikkerhet. Det er sikkert og skalerbart. Cisco Meraki er bedriftsnettverket som bare virker!

Ta kontakt med Jostein Kirkerød hvis du ønsker å vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med dine nettverksløsninger.

Jostein Kirkerød

CCO og partner

Service og vedlikehold av ditt Cisco-utstyr

Alt utstyr trenger service og vedlikehold for å fungere optimalt. Friday Networks kan overta ansvaret for all service og vedlikehold av ditt Cisco-utstyr, og tilbyr i samarbeid med Cisco tjenesten Cisco Smart Care Service.

Ved å overlate service og vedlikehold til oss sparer du tid og ressurser, og får riktig service til riktig pris. Vi tilbyr deg:

 • Ett kontaktpunkt for alle henvendelser
 • Forutsigbare kostnader
 • Proaktive tjenester som sikkerhetsvarslinger, rapportering, kontroll og oversikt på alle enheter
 • Kartlegging, anbefalinger og diagnosistering av enheter

Vi tar ansvar for at ditt utstyr alltid har de siste sikkerhetsoppdateringer i programvaren, gir deg tilgang til support 24/7, hjelper deg med utskifting av hardware/utstyr og avtaleforvaltning.

Våre medarbeidere har lang erfaring med Cisco og deres utstyr og teknologi.

Ta kontakt med Brede Bjørnstad hvis du ønsker å ta i bruk Cisco Smart Care Service hos deg.

Brede Bjørnstad

CTO, partner og rådgiver

Utviklingstjenester

I en verden hvor de fleste forretningsmodeller og markeder er i endring som følge av den raske teknologiutviklingen, er det for mange virksomheter en utfordring å kunne investere i IT strategisk og få utviklet nye tjenester og løsninger raskt nok. Friday Networks har inngått et samarbeid med Gateway Technolab. Det gir din virksomhet mulighet til raskt å utvikle tjenester og applikasjoner du trenger og dermed bytte ut eldre, tynge løsninger uten å måtte foreta store investeringer.

Friday Networks og Gateway Technolab skaper nye forretningsmuligheter og effektiviseringsmuligheter gjennom å sette din virksomhet i stand til å være rask, skybasert og ”mobile first” i takt med endrede forretningsmodeller.

Ta kontakt med Jostein Kirkerød hvis du ønsker å vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg applikasjons- og tjenesteutvikling.

Jostein Kirkerød

CCO og partner